Forten en kastelen

De Klimopdefiets-tocht van zondag 6 augustus 2017 voert ons over autoluwe wegen langs forten en kastelen aan de andere kant van de Schelde.

Forten

Eeuwenlang reeds werd Antwerpen beschermd.  Eerst met vestingen langs de Schelde en opgeworpen aarden wallen als eerste stadsmuren.  Geleidelijk aan kwamen er nieuwe verdedigingsgordels onder invloed van voortdurende stadsuitbreiding.
In de 19de eeuw werd Antwerpen gepromoveerd tot 'nationaal reduit'.  'Reduit' van het Franse werkwoord 'reduire' (verminderen, herleiden, terugbrengen tot...)  Men wist dat men het hele land niet kon verdedigen, en in geval van nood, zou het land zich terugplooien op Antwerpen met zijn zeehaven.  Zo ontstond een eerste fortengordel -de grote omwalling van Brialmont- gerealiseerd in baksteen (1860).
In 1906 begon men aan een tweede verder vooruitgeschoven gordel betonnen pantserforten, verderaf van Antwerpen dus. Langs drie van deze forten fietsen we: de forten van Bornem, Liezele en Puurs.
Deze forten waren klaar in 1913 en konden de Duitse inval enige maanden ophouden, zodat het Belgische leger er in slaagde zich terug te trekken tot achter de Yzer.

Kastelen

Kasteel d'Ursel was eeuwenlang het buitenverblijf van de adellijke familie d'Ursel.  Sinds 1994 is het eigendom van de provincie Antwerpen.
www.kasteeldursel.be
De Notelaer werd gebouwd op het einde van de 18de eeuw door de 3de hertog d'Ursel als belvedere, met andere woorden: als paviljoen met mooi uitzicht.  De Vlaamse Gemeenschap kocht het aan in 1983.
www.notelaer.be
Kasteel van Marnix de Sainte-Aldegonde 
In de 10de of 11de eeuw stond hier een burcht die bescherming moest bieden tegen invallen van de Noormannen.  Eind 16de eeuw kocht een rijke Spaanse edelman, Pedro Coloma, het land van Bornem en liet het kasteel (ruÔnes) herbouwen. 
Hij liet ook een abdij bouwen (de huidige Sint-Bernardus-abdij). 
In 1880 werd het kasteel gesloopt en werd een nieuw kasteel gebouwd, dat nu beheerd wordt door de 14de graaf John de Marnix de Saint-Aldegonde.
www.kasteelmarnixdesaintealdegonde.be
Ontdek meer foto's van onze route via ons album
Doe de fietstocht nog eens over met onze routebeschrijving
Op 6 augustus kon je deelnemen aan het ontbijtbuffet en aansluitende fietstocht met Rita en Luc.

Ontbijtbuffet van 8 - 12 u
147 sympathisanten namen deel aan het  ontbijtbuffet in de Broederschool in Hamme (Heilig-Hartinstituut).

Dit lekker en sympathiek ontbijt bracht 1467 euro in het laatje voor het studiebeurzenproject van Klim-op BraziliŽ

Fietstocht 'forten en kastelen' 
Om 10 u nodigden we de sportievelingen uit voor een ontspannende fietstocht "Forten en Kastelen", 44 km autoluw fietsplezier.

Halverwege namen we een snack in eet- en praatcafť De Messinc vlakbij het kasteel D'ursel in Hingene.


Wij respecteren jouw privacy.
Je contactgegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden.  Wij gebruiken ze enkel voor communicatie tussen jou en ons.

E-mailberichten van Klimopdefiets ontvangen?  Vink het betreffende vakje aan in bovenstaand formulier, zo word je heel af en toe op de hoogte gehouden van dit initiatief voor het studiebeurzenfonds in BraziliŽ.